משכנתא על נכס קייים לכל מטרה

משכנתא לכל מטרה, היא בעצם הלוואה, עם אפשרות לקבל סכום כסף גדול, בפריסה ארוכה של עד 30 שנה, כנגד שיעבוד הבית / נכס נדל"ני, אשר בבעלות הלווה.

* לעיתים משתמשים בשם "משכנתא שניה לכל מטרה".

את מחזור המשכנתא ניתן לבצע באותו בנק ממנו נלקחה המשכנתא או בבנק אחר.

הבנק משעבד את הנכס, זה הביטחון של הבנק במקרה של אי תשלום, כך שעל פניו לא אמור להיות לבנק איכפת מה עושים עם כספי ההלוואה, אבל, מסתבר שלבנק כן איכפת, והבנק רוצה לראות שיש סיבה "טובה" להלוואה, כמו למשל: רכישת רכב, עזרה למשפחה, פירעון הלוואות / חובות, השקעה בעסק, טיפולים רפואיים, רכישת נכס בחו"ל (לא ניתן למשכן בישראל נכסים מחו"ל).

הבנק רוצה לראות שיש ללווה התנהלות כלכלית, תקינה ולגיטימית, מהסיבות הבאות:

 • שימוש חוקי בכסף.
 • לצורך הערכת רמת הסיכון – ובהתאם לרמת הסיכון, לגזור האם להעמיד את ההלוואה, ואם כן באיזה ריביות / תנאים.

לפי הוראות בנק ישראל, ניתן לקבל עד 50% מימון מערך הנכס, כולל המשכנתא קיימת אם יש (למעט הלוואות על נכס יחיד למטרת שיפוץ, הרחבה ובניה, בהם ניתן לקבל בין 70% ל 75% משווי הנכס).

לדוגמא, אם הנכס שווה 1,000,000 ש"ח ללא משכנתא, ניתן לקבל 500,000 ש"ח.

אם יש על הנכס 300,000 ש"ח משכנתא, ניתן יהיה לקבל הלוואה לכל מטרה על סכום 200,000 ש"ח, השלמה ל 500,000 ש"ח.

מימון עד 85% מערך הנכס, ניתן לקבל באמצעות משכנתא חוץ בנקאית.

 

 • בנקים.
 • גופים חוץ בנקאיים.
 • גופים מוסדיים (חברות ביטוח).

* כאמור לא רק בנקים.

ככלל, ריביות זה דבר משתנה לפי הריביות במשק, טיב הלקוח, התמהיל, משא ומתן וכדומה.
ביחס למשכנתא לרכישת דירה, משכנתא לכל מטרה יקרה ב 1.5% עד 4% יותר.

ניתן לראות כאן טבלת ריביות – הריביות מייצגת ריביות לרכישת דירה,
למשכנתא לכל מטרה, כאמור יש להוסיף 1.5% עד 4%, יותר מריביות לדיור.

הערה לגבי הבדלי ריביות בין הבנקים / גופים חוץ בנקאיים / גופים מוסדיים (חברות ביטוח):
סביר להניח שבבנקים יהיו הריביות הטובות ביותר, לאחר מכן בגופים המוסדיים, ולאחר מכן בגופים החוץ בנקאים.
ההבדל לרוב נובע מכך, בין היתר, שהבנקים יאשרו עסקאות שנחשבות בטוחות יותר, והגופים החוץ בנקאיים והמוסדיים יכולים לאשר עסקאות בסיכון קצת יותר גבוה, בנוסף, הגופים החוץ בנקאיים והמוסדיים אינם כפופים לרגולציה ולמגבלות של בנק ישראל.
למידע מרוחב ניתן לקרוא בעמוד של משכנתא חוץ בנקאית.

כשמתייחסים לתנאים של משכנתא לכל מטרה, החלק העיקרי הוא כמובן הריבית, כפי שהוסבר בפיסקה הקודמת.

עלויות נוספות:


פתיחת תיק

 • 360 ש"ח בבנקים
 • במשכנתא חוץ בנקאית יכול להגיע לאלפי שקלים ויותר.

 

שמאות

 • בבנקים יש שמאות במחיר מוסדר, שנע בין 500 ש"ח ל 1,000 ש"ח.
 • במשכנתא חוץ בנקאית, המחיר נסגר ישירות מול השמאי – סדר גודל של 2,000 ש"ח עד 4,000 ש"ח.

  לעיתים הבנקים והגופים החוץ בנקאיים מבקשים שמאות מורחבת (תקן 19), שהעלות שלה יקרה יותר, באיזור ה 4,000 ש"ח.

תלוי באיזה בנק ומה מטרת ההלוואה – בגדול מדובר על בין 20 ל 30 שנה.

יש בנקים שקובעים את תקופת ההלוואה בהתאם למטרת ההלוואה, ואז הפריסה היא בין 20 ל 30 שנים.
ויש כאלה שנותנים באופן גורף עד 30 שנה.

התהליך בגדול כמו משכנתא רגילה.

 • מגישים בקשה לאישור עקרוני על סמך הצהרה (בשלב זה לא מספקים מסמכים).
  במקרה והצהרה אינה מספיקה, מגישים את בקשה לאישור עקרוני, בצירוף המסמכים הבאים: תלושי משכורת, תדפיס בנק, פירוט הלוואות, תעודת זהות, נסח טאבו.
 • מחכים לתשובה, לרוב תוך מספר ימים: מאשרים / לא מאשרים / יש שאלות נוספות או בקשה למסמכים נוספים.

ככלל מסלולי משכנתא לכל מטרה זהים למסלולים של משכנתא רגילה.

משכנתא חוץ בנקאית לכל מטרה –  לרוב משכנתא תתבסס על מסלול הפריים וקבועה צמודה.
משכנתא בנקאית לכל מטרה –  הבנקים משתמשים באותם מסלולים כמו רכישת דירה, יחד עם זאת, לרוב, משכנתא כזאת תילקח ברובה בריביות משתנות, כי הריבית בה תהיה יותר נמוכה, וגם כדי לצמצם את החשיפה לקנסות פרעון מוקדם.
ניתן לקרוא כאן על המסלולים של הבנקים.

ניתן להשתמש במחשבון משכנתא הרגיל, בלחיצה על קישור זה, ורק לשנות את הריביות ל 7%.

אל תתאמצו

צרו קשר וקבלו מענה מהיר ומקצועי