מדד תשומות הבניה – האם להקדים תשלומים לקבלן כדי לחסוך את המדד?

מדד תשומות הבניה – הקדמה מדד תשומות הבניה מתפרסם ב-15 בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד משקף שינוי בסל קבוע של מוצרים, חומרים ושירותים המשמשים לבניית בנייניי מגורים. בדרך כלל, כאשר הנכם רוכשים בית מקבלן, התשלומים בגין הבית צמודים למדד התשומות החל מיום רכישת הבית או מיום חתימת זיכרון הדברים.

אל תתאמצו

צרו קשר וקבלו מענה מהיר ומקצועי