בטוחה בהתאם לחוק המכר

לפעמים, בתהליך רכישת דירה, הקונים משלמים סכומי כסף גדולים למוכרים בטרם הנכס הנמכר נמצא ברשותם. כדי להגן על רוכשי הדירות, נחקק חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974. על פי חוק זה, מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על-ידי אדם אחר, על קרקע שלו או של אחר, על מנת למכור אותה (לרוב קבלן בניין או חברה קבלנית), אינו יכול לקבל מהקונה סכומים העולים על שיעור מסוים ממחיר הדירה כפי שנקבע בחוק, אלא אם נתן לקונה הדירה "בטוחה" מסוג הבטוחות המנויות בחוק האמור (ערבות בנקאית, ביטוח, משכנתא או הערת אזהרה) להבטחת השבתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון מחיר הרכישה. הבטוחה נועדה להבטיח את כספי התמורה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר ביניהם, בשל סיבות שנקבעו בחוק האמור אם מועמדת הלוואה לקונה לרכישת הדירה מהמוכר, הבנק יבקש כי הבטוחה שתומצא לקונה על פי החוק האמור בגין סכום ההלוואה שיועמד (בדרך כלל ערבות חוק מכר) תוסב לטובת הבנק להבטחת ההלוואה שהעמיד.

צור קשר

כתובת המשרד: יגאל אלון 155
תל אביב 6744363
טלפון: 072-2797979
אימייל: info@menta4u.co.il

אייל בילו, מנכ"ל מנטה ייעוץ משכנתאות

נגישות
צרו עימי קשר