לאיזה סוג הכנסה הבנק מתייחס וממה הוא מתעלם

ללווים רבים יש הכנסות ממקורות שונים אולם הבנק לא מכיר בכל סוג של הכנסה – לאיזה סוג הכנסה הבנק מתייחס וממה הוא מתעלם?

לצורך אישור משכנתא הבנק דורש בדרך כלל כי גובה ההכנסה החודשית שלכם תהיה לפחות פי 3 מגובה ההחזר החודשי של המשכנתא שאתם מבקשים (לחישוב החזר חודשי היכנסו למחשבון משכנתא), לצורך כך נעשה לכם סדר ונפרט לאיזה סוג הכנסות הבנק יוכל להתייחס (למעט הכנסה ממשכורת כמובן) לצורך אישור המשכנתא ומאיזה הכנסות הוא יבחר להתעלם?

הכנסות שהבנק נוהג להכיר בהם לצורך אישור משכנתא

 1. הכנסה משכר דירה – אם יש לכם דירה נוספת בבעלות, הבנק יסכים להכיר בשכר הדירה שאתם מקבלים כהכנסה וזאת בתנאי שיש לכם חוזה שכירות בתוקף וההכנסה מופקדת באופן שוטף לחשבון הבנק שלכם. שימו לב כי תקרת הפטור ממס הכנסה על הכנסה משכירות עומדת על כ 5,000 ש"ח לחודש, אם ההכנסה שלכם משכירות גבוהה מ 5,000 ש"ח, לצורך הכרה בהכנסה הבנק צפוי לבקש ממכם אישור דיווח על הכנסה משכירות מרשות המס. במקרה והדירה שלכם מחולקת למספר יחידות ללא היתר, סביר שהבנק יכיר בשכירות אחת בלבד לפי השווי המוערך שניתן להשכיר את הדירה כיחידה אחת בלבד. במקרה של יחידת דיור אחת בבית שלכם, לרוב (אך לא תמיד) הבנק מוכן להכיר בהכנסה ממנה אך רצוי לוודא זאת מול הבנק הרלוונטי. מקרה נוסף של הכנסה משכר דירה הוא בו אתם גרים בשכירות ומשכירים את הדירה שלכם, במקרה זה יכיר הבנק רק בהפרש השכירות (באם קיים הפרש חיובי כלומר אתם משכירים את הדירה שלכם בסכום שעולה על שכר הדירה שאתם משלמים).
 2. קצבאות – אם יש לכם קצבת ביטוח לאומי הבנק יסכים להכיר בה רק אם היא משולמת לצמיתות. קצבת שארים גם נחשבת כהכנסה מוכרת מכיוון שמשולמת לצמיתות.
 3. פנסיה/גמלא – פנסיה אגב פרישה ממקום עבודה מוכרת כהכנסה. במקרה זה יש להציג 3 תלושי פנסיה אחרונים שתואמים לסכום שמופקד בחשבון הבנק.
 4. מלגות – מלגה שניתנת באופן קבוע ללומדים לתואר שני, דוקטורט או מחקר, יכולה להחשב כהכנסה, במקרה זה יש להמציא אישור על מלגה מהגוף המממן וגם הפקדה מתאימה בחשבון הבנק. גם מלגת כולל של תלמידי ישיבות מוכרת כהכנסה.
 5. מזונות – תשלום דמי מזונות גם כן מוכר כהכנסה לאישה, אם ברשותה הסכם מזונות/הסכם גירושין מאושר על ידי בית משפט/בית דין רבני.
 6. הכנסה מעסק/עוסק פטור – הכנסה מעסק מוכרת כהכנסה בכפוף להמצאת שומת מס לשנה האחרונה ואישור רואה חשבון לשנה הנוכחית.
 7. הכנסה ממשק בית – הכנסה זו גם מוכרת לצרכי משכנתא, אם כי קשה יותר להוכיח אותה כי לעתים התשלום מתקבל במזומן או ממעסיקים שונים. הכנסה זו תוכר בתנאי אישור תשלום לביטוח לאומי מכל אחד מהמעסיקים שלכם והפקדה תואמת בחשבונות הבנק.

הכנסות שהבנק אינו נוהג להכיר בהם לצורך אישור משכנתא

 1. עזרה מההורים – הבנק אינו נוהג להכיר בעזרה מההורים גם אם משולמת באופן קבוע מידי חודש ורואים הפקדות בחשבון. הדרך היחידה להכיר בעזרה מההורים היא צירוף אחד ההורים למשכנתא כערב תומך. במקרה כזה הבנק יכיר ב 50% מההכנסה החודשית שלו, יש לקחת בחשבון כי במקרה כזה הבנק יבקש כי ההורה ישתתף בלפחות 20% מהתשלום החודשי של המשכנתא.
 2. קצבת ילדים – הבנק לא נוהג להכיר בקצבת ילדים כהכנסה חודשית.
 3. דמי אבטלה – דמי אבטלה אינם מוכרים כהכנסה חודשית גבוהים ככל שיהיו.
 4. הכנסת ריבית של תיק ניירות ערך – הכנסה מריבית אינה מוכרת כהכנסה אלא אם אתם עצמאיים וכחלק מדווחי ההכנסות שלכם, הכנסת הריבית מופיעה בשומת המס ביחד עם יתר ההכנסות.
 5. עצמאי חדש – עצמאי בעל עסק חדש שעדיין לא דיווח לרשויות המס על הכנסותיו, לא יוכרו הכנסותיו גם אם יהיו גבוהות. על מנת שהכנסה כעצמאי תוכר, על בעל העסק להציג שומת מס אחת לפחות, מאושרת על ידי רשות המס.
 6. הכנסה שאינה מוצהרת – הכנסה מעבודה צדדית שאינה מוצהרת כגון טיפים או עבודות פרטיות שאתם עושים ללא תלוש משכורת או דיווח מסודר לרשויות המס, לא יוכלו להיות מוכרות כהכנסה לצרכי משכנתא.

לאיזה סוג הכנסה הבנק מתייחס

 

אל תתאמצו

צרו קשר וקבלו מענה מהיר ומקצועי